Revlingekomitéen 2019

Revlingefesten 2019

Møldrup


Revlingekomitéen 2019

Formand: Maja Kjeldahl Sørensen
Næstformand: Jonas Hjort Nielsen


Pelle Linjendal, Sara Østergaard Christensen, Nanna Sørensen-Høgh, Jacob Jacobsen,
Michael Thorgaard Kristensen, Mike Nørskov, Heidi Thorgaard Kristensen,

Anders Hildebrandt, Berit Troels, Camilla Dahl Kristensen, Ryan Bak Dreier, Rasmus Elkjær,
Søren Albertsen, Emil Kristensen, Andreas Dalsgaard Kristensen, 
Line Holm, Mads Jensen, Michael Andersen, Anna Jokumsen, Tina Madsen og Kasper Elkjær.